Surgical Options
home
Select Language

Longaandoeningen:

Longkanker

Behandelingsopties:

Nadat een arts een diagnose opstelt en het stadium (omvang) van de kanker vaststelt, zal hij of zij een behandelplan aanbevelen. (Operatieve) behandelingen voor de meestvoorkomende longkanker, niet-kleincellige longkanker, kunnen verschillen. Patiënten kunnen chirurgische ingrepen ondergaan, chemotherapie, bestralingstherapie of een combinatie van deze behandelingen.

Indien chirurgische ingrepen worden aanbevolen, kunnen er verschillende opties zijn. Welke chirurgische ingreep er wordt uitgevoerd is onder andere afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt. De chirurg kan een van de volgende handelingen uitvoeren:

  • Wigresectie: verwijdering van een klein gedeelte van de long dat de tumor bevat en een zeer geringe hoeveelheid gezond weefsel
  • Segmentresectie: verwijdering van een groter gedeelte van een long, maar geen volledige lob
  • Lobectomie: verwijdering van een gehele lob van een long
  • Pneumonectomie: verwijdering van een gehele long

Chirurgische Methodes:

Hieronder wordt een aantal veelvoorkomende chirurgische methodes op een rijtje gezet die kunnen worden aangeraden:

Open Chirurgie: Longkankerchirurgie kan worden uitgevoerd door middel van open chirurgie door een lange snede in de borst. Het is ook mogelijk dat artsen de ribben moeten spreiden om toegang te krijgen tot de long. Bij een open operatie kunnen artsen tijdens de operatie bij organen komen en deze voelen.

Minimaal-Invasieve Operatie:

  • Thoracoscopie/VATS: Thoracoscopie wordt ook wel thoracale chirurgie met video-ondersteuning genoemd, of VATS. Artsen voeren een kleine camera (thorascoop) in en chirurgische hulpmiddelen in de borst door middel van kleine sneden. De camera maakt beelden in het lichaam van de patiënt en verstuurt deze naar een videoscherm in de operatiekamer als hulpmiddel voor de chirurgen tijdens de operatie.
  • Operatie met behulp van een robot: Wanneer operaties worden uitgevoerd met behulp van een robot, maken artsen een aantal kleine sneden in het lichaam, vergelijkbaar met thoracoscopische ingrepen. Bij een operatie met behulp van een robot zit de chirurg aan een bedieningspaneel naast de patiënt en bestuurt hij of zij de instrumenten welke kunnen buigen en draaien. De chirurg maakt gebruik van een 3D HD-camera, welke een vergroot beeld geeft van de binnenkant van het lichaam van de patiënt. Het systeem zet alle handbewegingen om in kleine, nauwkeurige bewegingen van de instrumenten in het lichaam van de patiënt.Belangrijke Informatie voor Patiënten
Bij elke ingreep kunnen ernstige complicaties optreden, tot aan overlijden toe. Resultaten van de operatie kunnen per individu verschillen. Patiënten dienen met hun arts te beslissen wat het beste voor hen is. Patiënten en artsen dienen alle beschikbare informatie over chirurgische en niet-chirurgische opties te bekijken om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

Alle afgebeelde mensen zijn modellen, tenzij anders staat aangegeven. © 2015 Intuitive Surgical. ON 1024156 Rev A 12/15